1920x100 firma

REGULAMIN  Happy English - Brygida Biedroń

1. Kursy indywidualne  i grupowe realizowane są w godzinach ustalonych wcześniej z kursantami. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach powinna być zgłoszona miesiąc wcześniej; dla kursantów uczących się w grupach łączy się to ze zmianą wysokości opłat. 

2. Wszystkie zajęcia powinny być opłacone z góry, możliwie na pierwszych zajęciach, przelewem na konto bankowe lub Blikiem na telefon.

3. Godzina  zajęć dla kursów grupowych  trwa 70 minut, dla zajęć indywidualnych 50 lub 60 minut.  Zajęcia online i stacjonarnie. 

4. Koszt zajęć grupowych nie jest zwracany w przypadku nieobecności kursanta podczas zajęć.

Dla kursantów indywidualnych istnieje możliwość odwołania 2 zajęć w semestrze bez utraty wcześniej wniesionych opłat, o ile będą odmówione na 24 godziny przed ich terminem.

Ewentualna pozostała nieobecność będzie mogła być odrobiona w pierwszym możliwym i ustalonym terminie. 

5. Materiały szkoleniowe są wysyłane do kursantów na ich pocztę mailową., Happy English nie ponosi kosztów związanych z zakupem książek wybranych przez kursantów.

Materiały szkoleniowe firmy nie podlegają dalszej dystrybucji, nie mogą być kopiowane lub przekazywane innym podmiotom. 

6. Podczas zajęć wymagane jest zachowanie nie obrażające godności innych, zarówno ze strony uczniów i prowadzącej. 

RODO - Niniejszym informuję, że informacje dotyczące kursantów, w postaci ich numerów telefonu oraz danych do faktury, lub każdych innych, NIE są przetwarzane lub podawane osobom trzecim. Stare faktury zawierające dane kursantów, są przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, bez możliwości dostępu osób trzecich.