1920x100 firma

Grupa 1 - uczniowie szkół podstawowych

jedna godzina zegarowa tygodniowo,
maksymalnie 6 osób w grupie,
materiały własne prowadzącej,
program dopasowany do możliwości grupy: mówienie, słownictwo, słuchanie, gramatyka.

Grupa 2 - licealna

dwie godziny lekcyjne tygodniowo,
maksymalnie 6 osób w grupie,
materiały własne prowadzącej,
mówienie, słownictwo, gramatyka, pisanie.

Grupa 3 - młodzież maturalna i dorośli

dwie godziny lekcyjne tygodniowo,
maksymalnie 6 osób w grupie,
materiały własne prowadzącej,
mówienie, słuchanie, gramatyka, pisanie, czytanie.

 

Grupy FCE - przygotowanie do egzaminu

dwie godziny lekcyjne w tygodniu,
materiały zakupione przez samych kursantów w oparciu o istniejące materiały na rynku,
słuchanie, słownictwo, gramatyka, czytanie, testy, zadania domowe.
Tempo szybkie, dużo pracy własnej w domu.

Konwersacje

Ilość wykupiona przez zainteresowane osoby. Rozmowy na różne tematy. 

Poprawa błędów gramatycznych, ale bez szczegółowego wyjaśniania. 

 Pakiet biznesowy

Prowadzisz własną działalność i masz okazjonalny kontakt z angielskim. 

drobne tłumaczenie tekstu, okazjonalne pytania z zakresu języka angielskiego